Stg. De Stem


Stichting De Stem.

15 jaar residetiele opvang in Suriname.

Methodiek
Christelijk- maatschappelijke methode.
-de mens in totaliteit bestaande uit lichaam ziel en geest.
-de medewerker is Christen niet de client.
-de liefde en de acceptatie van de hulpbehoe-vende.
-dat er vergeving van zonde en herstel mogelijk is voor een nieuw leven. (een verzorgde toekomst)
-aandacht voor de biologische aspecten gepaard gaande met verslaving.

Strategie.
De begeleidings-strategie zal zich richten op de volgende gebieden:
-Medisch – Lichamelijk.
-Psyche – ziel – denken gevoel en gedrag.
-Geestelijk – geest – toekomst, nw. Hoop herstel
-Paralel lopende activiteiten.
-Bewustwording.
-De begeleiding

Intake
Eertse contact van de gast
Voert gesprekken en treft alle voorbereidingen met de gast en de contact persoon tbv de opname
De Begeleiding
De dagelijkse begeleiding geschiedt door een team van begeleiders.
•Aantekeningen in een cahier (counselor )
•corvee.
•werkervaringsplaatsen
•Beoordelingsmomenten

De Begeleiding
Verstrekking van medicijnen volgens de instructie’s. Van de arts. Daar is er een protocol voor. Zorgt voor de afhandeling en uitvoering van het volledig dagprogramma.
Trainigen. Draagt zorg dat de trainingen in een goede samenhang en regelmaat worden verzorgd.

verantwoordelijkheidsniveau’s. Deze maken het begeleidingsproces overzichtelijk en voorspelbaar.
organiseert verschillende activiteiten in het kader van de begeleiding van de gast.
Coordineert de medische zaken ,doktersbezoek, de hygiene, zorgt voor de formele zaken van de gast ,Is verantwoordelijk. Voor een goede sfeer in huis.

De Familie en relatiebegeleiding
Dit onderdeel vangt aan vanaf de opname van de gast.
Maandelijks ouder en partnermeeting
Begeleiding van relaties
Het dag Programma
Loopt van 5.30 tot 22.00uur.
Opstaan / Stille tijd
Corvee
Ontbijt
Ochtend studie
Werkervaring
Schafttijd
Warme maaltijd
Middagrust
Vrijetijd
Middag studie
Avondsluiting
Bewustwording
Afspraken worden gemaakt met de client
(huisregels, afkick na begeleiding, levens loopvragen)
Informatie over de werking van alcohol, drugs en sigaretten op het lichaam en de hersenen.
Normaal meedoen aan de corvee. Etenstijden corvee en lestijden zijn groepsactiviteiten.
De consequentie’s van het niet volgen van het programma worden duidelijk uitgelegd aan de gast en de gehanteerde christelijke methode. Voor meer informatie kunt u contact met ons maken.