Contact Us

Dennis A. Grootfaam de Pastor van stg. Hersteller van Bressen Coronie.

Welkom op onze Contact Us pagina. Wat te doen. Indien u geintereceerd bent in een boek van mij kunt u het volgende doen: Copy en Paste uw informatie in onze, “gele Contact Us Icon Box” rechts hier onder. Geef ons uw beste email adres want via uw email zult u uw eboek ontvangen. Dank u wel voor uw liefdegave. Copieer vanaf “Uw naam/ your name tot Het boek dat u wil kopen” en klik op de gele Contact Us Icon Box email link hier rechts onder, dan Paste. Vul het nodige in en klik “Send”. Of in de “Comment box”. Downloads knop werk alleen voor kopers.

Uw naam/name:
Uw email adres/ Your email address:
Uw opdracht/ Your request:
Uw telefoon/ Your cell number:
Uw leverings datum / Your finish date:
Uw Facebook gebruikers naam / Your Facebook username:Het boek dat u wil kopen: “U geschiede naar uw geloof”
Voor een website pagina verhuur, een gebruikersnaam en wachtwoord.

     Via uw email of downloaden via deze website op uw cell.

  Via uw email of downloaden via deze website op uw cell.

                 Via uw email of downloaden via deze website op uw cell.

What to do.
Copy from “Name” to ” Your Facebook username “. Click on the email and Paste it. Fill the required fields information and click “Send”. leave a comment in the comment box, but PLEASE NO PORNO.

Address; De Boerbuitenweg # 116 A., Munder.
Country;  Suriname, Paramaribo, South-America.
Phone; 597- 440493,  Mob; 8719169 .
Mail to Email address; grootfaamdennis@gmail.com  or yellow Contact Us Box. My Facebook & Youtube channel are; Dennis Grootfaam

Skip to toolbar