Juli Post

                                                             Hoofdstuk 1                                                                                                                          Waarom geloven?

Waarom zult u moeten geloven?                                                                                    Omdat het een noodzaak is. Een van de redenen waarom u moet geloven vinden wij in het bijbelboek Spreuken 4:23 waar staat “Behoed uw hart boven al wat te bewaren is want, daaruit zijn de oorsprongen des levens.”(nbg)

“Bescherm je hart boven alles, want uit je hart komt alles voort wat je doet.”   (Het Boek)

De originele leugen is dat ongeloof in de plaats van geloof moet zijn in het hart van de mens. Genesis 3:1-13.

In de plaats van geloof, vertrouwen, is de leugen gekomen door de satan.  Ongeloof moet in het hart zijn om God ongehoorzaam te zijn. De mens moet God niet geloven. Want wat u gelooft dat zal u overkomen, hebben, zijn en motiveren. Dit is het plan van de satan vanaf het begin. Maar Gods plan is dat de mens moet geloven en weten wat Hij  met ons voor heeft.

Het hart van de mens is bestemd om God te geloven en te gehoorzamen. God lief te hebben met uw gehele hart, ziel en kracht. De satan wil het tegenovergestelde. Uit uw hart komen de gedachten, inzichten, kennis om het goede of het kwade te doen. Verstandiger te zijn  buiten God was het plan van de satan aan de mens en de mens is erin getrapt. Dit geeft duidelijk aan dat wij bij ons denken danwel geloven aangevallen worden.

Hoe sterk is uw begeerte naar iets?   Is het geloof of ongeloof?                                                                             

In Matteüs 5:27-30 zeide de Here Jezus Christus aan iemand dat “ Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd.’’ Dus, als het de positieve kant opgaat met het begeren, dan zal het reinheid en zegeningen met zich meebrengen voor ons. Iets aanzien om te begeren of ervoor te geloven zal ons goed doen.

Wie het negatieve, net als Eva, begeert gelooft voor het negatieve in zijn leven en wie  het positieve begeert, net als Hanna, gelooft voor het positieve in zijn leven.  Genesis 3:6, 1Samuël 1:9-17

In 2Korintiërs 11:3 staat er precies geschreven hoe de satan Eva heeft verleidt en dat is, door haar gedachten te laten afdwalen van het woord van God. ”Maar ik vrees dat, misschien zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en zuivere toewijding aan Christus onttrokken zullen worden.’’Door uw aandacht, ja uw denken, ja uw gedachten, te vestigen op iets anders dan de wil van God. Hoe geloofde Eva de slang? Ze geloofde de woorden van de slang dat als zij zou eten van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad, zij als God zal zijn. Eva`s ogen, gedachten, verstand, gevoel en vrijewil waren daarbij betrokken.

Zo zal het ook bij u zijn, positief of negatief, als u gaat geloven. U zult het resultaat van wat u gelooft ontvangen. U zult hebben wat u denkt. Waarmee u speelt in uw gedachten zal u ontvangen. Wat gelooft u?                                                                                                                                                      Dingen die in uw hart kunnen zijn en u kunnen vernietigen.

Er zijn dingen die u geen toegang moet geven in uw hart. Satan is echt niet de eerste die u kan vernietigen maar, u zelf. Hoewel de gevallen engelen heel sterk zijn tegenover de mens, heeft God de mens altijd  beschermd. Hij zal ook niet toestaan dat u boven uw vermogen verzocht zal worden.

 • ……….Marcus 6:52 Het niet tot  inzicht komen. Het niet kunnen opmerken. Dit betekent het niet kunnen verstaan  van geestelijke waarheden. Zulke mensen zien alles gewoon, natuurlijk, vleselijk en verstandelijk.
 • Waar de zonde begint……….Matteüs15:19. In het hart worden moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugen, enz. enz,  voorbereidt of geboren om uitgevoerd te worden. Als u gelooft kunt u ze allemaal overwinnen.
 • Geestelijke blindheid……….1Johannes 4:1 en 1Korintiërs14:29. Het onvermogen om te kunnen zien, horen en toetsen.
 • Waar het hart vol van is, daar spreekt de mond over………Matteüs 12:34. Het hart kan vol zijn van slechtheid, boosheid, ijdele woorden. Waarmee houdt u zich bezig?   Uit welke bron komt uw denken? Is het een bron van  boze plannen of van goddelijke plannen?
 • Twijfelen begint in het hart………Marcus 11:23. Onzekerheid, besluiteloosheid, ongeloof, angst en vrees.
 • Droefheid begint in het hart………Johannes 14:1, 16:6.Welke woorden gaan uit uw eigen mond of spreken anderen voor u? Droefheid demotiveert het hart. Slechte berichten. Onbegrip.
 • Het hart is arglistig…………….Jeremia 17:9-10. Een hart met boze plannen. Een onbekeert hart. Een onverandert hart.

Wat zijn de eigenschappen, kenmerken, waarheden die de Heilige Geest gebruikt om uw hart te behoeden? 

De eigenschappen die de Heilige Geest zal gebruiken om ons hart te beschermen tegen al onze vijanden zijn:

 • Het geloof…………….…Marcus 11:23-24, Johannes 14:1. Het geloof en uw persoonlijke geloofshouding, dat u aanneemt, zal de Heilige Geest gebruiken om uw hart te beschermen.
 • Het woord van Christus……………………..Psalm 119:11. Het woord van God beschermt ons hart tegen de zonde.
 • Dromen en gezichten………………Handelingen 2:17.De Heilige Geest gaat ons leiden door dromen en gezichten zowel overdag, in de avond en tijdens het slapen.
 • Profetieën…………….1Timoteüs4:13-14. Door de gaven van de Heilige Geest zullen wij geleid worden in ons hart.
 • Zichtbare wonderen en tekenen………Johannes 14:10-11. Wonderen en tekenen kunnen het hart van de mens veranderen.
 • Belijden van wat u gelooft………………..Marcus 11:23-24, Romeinen 10:8-10.            Het gelovig uitspreken van Gods Woord met gezag. Het proclameren en verklaren van wat u gelooft, zal de Heilige Geest gebruiken om uw hart te versterken.
 • Het begeren, bidden, geloven en vasthouden aan uw belijdenis ……… Marcus 11:23-24, Filippenzen 4:6, Psalm 37:3-5. Als u iets van God wilt ontvangen zult u moeten bidden. De Heilige Geest zal u leiden om te bidden zodat u uw harts verlangens kunt ontvangen. Dit zijn enkele eigenschappen waardoor de Heilige Geest zal werken in uw hart.

Waarom geloven?

Om geestelijke blindheid, hardheid, de zondige verlangens, twijfel, droefheid, arglistigheid en ongeloof uit het hart te weren. Geloof is het zintuig van de Heilige Geest en het zintuig van uw geest. Daarmee ziet, hoort, proeft, ruikt en begrijpt u. Uw zintuig is waarmee u waarneemt. Het is uw waarnemingsorgaan en de uitwerking ervan is altijd op uw gevoel en gedachten. De vijf zintuigen zijn: zien, horen, proeven, voelen en ruiken. Door te geloven zult u de geestelijke waarheden en onzichtbare waarheden kunnen verstaan. U zult het onzichtbare kunnen zien en begrijpen met uw hart en met uw geest. De meeste plaatsen in de bijbel waar u het woord ‘hart’ zult lezen en zien, bedoelt de bijbel uw geest. En u zult opmerken dat u de leiding van de Heilige Geest ook bij uw hartstreek zult ervaren en uw gedachtenleven.

Uw hart kunt u beschermen door te geloven. Verplaats de oude en slechte, zondige gewoonten met de nieuwe, goede en rechtvaardige gewoonten in uw hart en gedachten. Bijvoorbeeld;in plaats van het roken van sigaretten neemt u een snoepje, een mint, een slokje water of een vrucht. Ik weet zeker dat u zult kiezen voor een vrucht! Deze wisseling is zo snel gegaan met uw gedachten en hart. Dus het kan. Verplaats een negatieve gedachte met een positieve gedachte en gevoel. In de plaats van de woorden “ik kan het niet”, de woorden “ik kan het wel”, opgrond van een tekst of uitgewerkt plan op papier. U kunt geloven. U wilt geloven. U zal moeten willen geloven. Klik de downloadknop om gratis verder te lezen. Voor uw bestellingen, klik op de gele contact us icon, rechts hier onder. Thank you.