Gratis ” Waarom geloven ” Training

Welkom bij deze GRATIS TRAINING pagina. De training is op zaterdag 20 oktober 2018 om 20;00 uur na middag en duurt een uur en vijftien minuten. Het is beter te volgen met een laptop, een pc en een degelijke tablet. Uw bijbel moet u bij de hand hebben. Wat u kunt verwachten uit deze training. Genoeg redenen te hebben waarom u God moet geloven op alle zeven gebieden van uw leven om succesvol te zijn nu in deze tijd van uw leven. Gemotiveerd  te zijn  om een doorbreker te zijn en om anderen tot doorbrekers te maken. Doe mee en groei met ons mee.

Als handleiding zal ik mijn e-boek gebruiken en die is ook te koop voor SRD 50,- per stuk via mijn email 4691den@gmail.com  en deze website op afspraak na de betaling. Tel: 597- 8719169 hiervoor. Dit kan door een Teleg. beltegoed kaart te verzenden naar mij toe op afspraak voor zij die ver zijn. Doe dit op tijd. Tijdens de training kunnen wij chatten via de chat box of comments box hier onder. Bent u een ondernemer, dan mag u deze training ook sponseren en dat is voor een bedrag van SRD 250,- per uur.

Klik op deze link op de vastgestelde dag en tijd.

LIVE WEBINAR

September Post

Gratis downloaden en gebruik van deze Happy birthday video`s.

GRATIS DOWNLOADEN

GRATIS DOWNLOADEN

EEN VOORBEELD MET UW FOTO OF VIDEO

Indien u een eigen ontwerp wil met uw foto, tekst en of video kunt u contact met ons maken door te bellen met 8719169 en email grootfaamdennis@gmail.com via de gele ” contact Us ” box recht onder op deze website. Wij zullen u contacten. Het zal u SRD 100,- kosten voor een video en SRD 50,- voor een met een foto en u zult het kunnen gebruiken voor elke gewenste verjaardag gelegenheid.

Klik op BMW Spel # 37 foto om te spelen

Verder hebben wij hier onder onze Bijbel Memorisatie Woorden Spel video waardoor u elke week kunt meedoen ook via deze website en niet alleen op FB. Wij kijken ook uit naar sponsoren, dus als u  uw reclame wil laten plaatsen in onze video kunt u contact met ons opnemen. U hoeft geen bedrijf te hebben. Wij kunnen een spel  NAMENS U aanbieden met uw tekst en uw foto aan de spelers voor maar SRD 20,- per spel. De betaling aan ons doet u door een Teleg. beltegoed kaart toe te versturen.

Augustus Post

                                                          Hoofdstuk 2

                                                De noodzaak van geloof.                                                   Geloven is een noodzaak en u zal dat heel gauw opmerken in uw christelijk leven.  Alles wat u moet doen of zal moeten doen zult u in geloof moeten uitvoeren. In Hebreeën 11:6 staat er opgetekend voor ons; “maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.’’Zonder geloof is het onmogelijk te ontvangen van God. Zonder geloof zal u geen christelijke overwinning hebben. U zal God niet kunnen dienen zonder geloof. U moet geloven dat Hij bestaat als u Hem wilt dienen. Om Hem plezier te geven en Hem blij te maken moet u geloven. Hij heeft lief wie gelooft en geeft meer aan wie gelooft.

Romeinen 10:14-15.  Hierin kunnen wij lezen dat zonder geloof wij God niet kunnen aanroepen, horen en verstaan, waardoor wij niet kunnen prediken, want wij hebben dan geen opdracht gekregen om een boodschap over te brengen aan de mensen. Zonder geloof bent u niet gemotiveerd om te gaan getuigen.

Romeinen 1:17  wijst ons erop dat Gods gerechtigheid of zegeningen alleen ontvangen kunnen worden uit het principe van geloof. Alleen mensen die geloven zullen kunnen ontvangen van God. Het geloofsprincipe is “uit geloof tot geloof.’’  Wat betekent dit? De zegeningen zijn uit geloof: is dat hetgeen God heeft gedaan voor ons, symbolisch is gedaan, op een wijze, om ons te verlossen als wij aannemen, dat het voor ons is gedaan. De zegen kan dan alleen tot u komen als u het aanneemt door geloof in uw hart.

Habakuk 2:4 leert ons dat de rechtvaardige, alleen door zijn geloof zal leven. Er staat daar geschreven “ Zie, opgeblazen, niet recht, is zijn ziel in hem, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven.’’ En dit betekent dat halsstarrige koppige mensen, vertrouwen alleen zichzelf en gaan te gronde. Er is een soort zelfvertrouwen, vertrouwen van de ziel bij de mens. Dit soort zelfvertrouwen is goed maar heeft zijn grenzen. Als u zijn grenzen niet kent zal het u grote fouten laten maken. Zekerheid bij de mens is goed en kan opgebouwd worden door goede plannen te maken en ze stapvoets uit te voeren. Maar zonder God zult u niets kunnen bereiken. Daarom moet het vertrouwen op God gericht zijn en ook van God komen.

Ongeloof laat u niet ontvangen, Marcus 6:5.  “en Hij kon geen wonderen of tekenen daar doen vanwege hun ongeloof.’’ Voor wie gelooft, is alles mogelijk, Marcus 9:22-24. Zonder geloof wordt u niet bevestigd, Jesaja 7:9. De vraag die de Apostel Paulus stelt is, of de dingen die gebeuren in de naam van de Here of dat ze gebeuren door iets anders dan geloof. Alles komt tot ons door het geloof en door uw persoonlijke geloof. God wil uw geloof zien. Hij verwondert Zich over uw ongeloof. Zoals Hij vraagt in Lucas 8:25 aan zijn dicipelen, vraagt Hij ook aan u waar uw geloof is. En in Marcus 4:40 hoe het komt dat u geen geloof hebt.

De rechtvaardige zal en moet door ” Het geloof ” en ” zijn geloof ” leven. In het Bijbelboek Habakuk  kunnen wij lezen over het moeten leven door uw geloof en in het boek Galaten over leven door “ Het geloof” Dit is het eerste principe van geloof die wij moeten kennen.

 

Juli Post

                                                             Hoofdstuk 1                                                                                                                          Waarom geloven?

Waarom zult u moeten geloven?                                                                                    Omdat het een noodzaak is. Een van de redenen waarom u moet geloven vinden wij in het bijbelboek Spreuken 4:23 waar staat “Behoed uw hart boven al wat te bewaren is want, daaruit zijn de oorsprongen des levens.”(nbg)

“Bescherm je hart boven alles, want uit je hart komt alles voort wat je doet.”   (Het Boek)

De originele leugen is dat ongeloof in de plaats van geloof moet zijn in het hart van de mens. Genesis 3:1-13.

In de plaats van geloof, vertrouwen, is de leugen gekomen door de satan.  Ongeloof moet in het hart zijn om God ongehoorzaam te zijn. De mens moet God niet geloven. Want wat u gelooft dat zal u overkomen, hebben, zijn en motiveren. Dit is het plan van de satan vanaf het begin. Maar Gods plan is dat de mens moet geloven en weten wat Hij  met ons voor heeft.

Het hart van de mens is bestemd om God te geloven en te gehoorzamen. God lief te hebben met uw gehele hart, ziel en kracht. De satan wil het tegenovergestelde. Uit uw hart komen de gedachten, inzichten, kennis om het goede of het kwade te doen. Verstandiger te zijn  buiten God was het plan van de satan aan de mens en de mens is erin getrapt. Dit geeft duidelijk aan dat wij bij ons denken danwel geloven aangevallen worden.

Hoe sterk is uw begeerte naar iets?   Is het geloof of ongeloof?                                                                             

In Matteüs 5:27-30 zeide de Here Jezus Christus aan iemand dat “ Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd.’’ Dus, als het de positieve kant opgaat met het begeren, dan zal het reinheid en zegeningen met zich meebrengen voor ons. Iets aanzien om te begeren of ervoor te geloven zal ons goed doen.

Wie het negatieve, net als Eva, begeert gelooft voor het negatieve in zijn leven en wie  het positieve begeert, net als Hanna, gelooft voor het positieve in zijn leven.  Genesis 3:6, 1Samuël 1:9-17

In 2Korintiërs 11:3 staat er precies geschreven hoe de satan Eva heeft verleidt en dat is, door haar gedachten te laten afdwalen van het woord van God. ”Maar ik vrees dat, misschien zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en zuivere toewijding aan Christus onttrokken zullen worden.’’Door uw aandacht, ja uw denken, ja uw gedachten, te vestigen op iets anders dan de wil van God. Hoe geloofde Eva de slang? Ze geloofde de woorden van de slang dat als zij zou eten van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad, zij als God zal zijn. Eva`s ogen, gedachten, verstand, gevoel en vrijewil waren daarbij betrokken.

Zo zal het ook bij u zijn, positief of negatief, als u gaat geloven. U zult het resultaat van wat u gelooft ontvangen. U zult hebben wat u denkt. Waarmee u speelt in uw gedachten zal u ontvangen. Wat gelooft u?                                                                                                                                                      Dingen die in uw hart kunnen zijn en u kunnen vernietigen.

Er zijn dingen die u geen toegang moet geven in uw hart. Satan is echt niet de eerste die u kan vernietigen maar, u zelf. Hoewel de gevallen engelen heel sterk zijn tegenover de mens, heeft God de mens altijd  beschermd. Hij zal ook niet toestaan dat u boven uw vermogen verzocht zal worden.

 • ……….Marcus 6:52 Het niet tot  inzicht komen. Het niet kunnen opmerken. Dit betekent het niet kunnen verstaan  van geestelijke waarheden. Zulke mensen zien alles gewoon, natuurlijk, vleselijk en verstandelijk.
 • Waar de zonde begint……….Matteüs15:19. In het hart worden moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugen, enz. enz,  voorbereidt of geboren om uitgevoerd te worden. Als u gelooft kunt u ze allemaal overwinnen.
 • Geestelijke blindheid……….1Johannes 4:1 en 1Korintiërs14:29. Het onvermogen om te kunnen zien, horen en toetsen.
 • Waar het hart vol van is, daar spreekt de mond over………Matteüs 12:34. Het hart kan vol zijn van slechtheid, boosheid, ijdele woorden. Waarmee houdt u zich bezig?   Uit welke bron komt uw denken? Is het een bron van  boze plannen of van goddelijke plannen?
 • Twijfelen begint in het hart………Marcus 11:23. Onzekerheid, besluiteloosheid, ongeloof, angst en vrees.
 • Droefheid begint in het hart………Johannes 14:1, 16:6.Welke woorden gaan uit uw eigen mond of spreken anderen voor u? Droefheid demotiveert het hart. Slechte berichten. Onbegrip.
 • Het hart is arglistig…………….Jeremia 17:9-10. Een hart met boze plannen. Een onbekeert hart. Een onverandert hart.

Wat zijn de eigenschappen, kenmerken, waarheden die de Heilige Geest gebruikt om uw hart te behoeden? 

De eigenschappen die de Heilige Geest zal gebruiken om ons hart te beschermen tegen al onze vijanden zijn:

 • Het geloof…………….…Marcus 11:23-24, Johannes 14:1. Het geloof en uw persoonlijke geloofshouding, dat u aanneemt, zal de Heilige Geest gebruiken om uw hart te beschermen.
 • Het woord van Christus……………………..Psalm 119:11. Het woord van God beschermt ons hart tegen de zonde.
 • Dromen en gezichten………………Handelingen 2:17.De Heilige Geest gaat ons leiden door dromen en gezichten zowel overdag, in de avond en tijdens het slapen.
 • Profetieën…………….1Timoteüs4:13-14. Door de gaven van de Heilige Geest zullen wij geleid worden in ons hart.
 • Zichtbare wonderen en tekenen………Johannes 14:10-11. Wonderen en tekenen kunnen het hart van de mens veranderen.
 • Belijden van wat u gelooft………………..Marcus 11:23-24, Romeinen 10:8-10.            Het gelovig uitspreken van Gods Woord met gezag. Het proclameren en verklaren van wat u gelooft, zal de Heilige Geest gebruiken om uw hart te versterken.
 • Het begeren, bidden, geloven en vasthouden aan uw belijdenis ……… Marcus 11:23-24, Filippenzen 4:6, Psalm 37:3-5. Als u iets van God wilt ontvangen zult u moeten bidden. De Heilige Geest zal u leiden om te bidden zodat u uw harts verlangens kunt ontvangen. Dit zijn enkele eigenschappen waardoor de Heilige Geest zal werken in uw hart.

Waarom geloven?

Om geestelijke blindheid, hardheid, de zondige verlangens, twijfel, droefheid, arglistigheid en ongeloof uit het hart te weren. Geloof is het zintuig van de Heilige Geest en het zintuig van uw geest. Daarmee ziet, hoort, proeft, ruikt en begrijpt u. Uw zintuig is waarmee u waarneemt. Het is uw waarnemingsorgaan en de uitwerking ervan is altijd op uw gevoel en gedachten. De vijf zintuigen zijn: zien, horen, proeven, voelen en ruiken. Door te geloven zult u de geestelijke waarheden en onzichtbare waarheden kunnen verstaan. U zult het onzichtbare kunnen zien en begrijpen met uw hart en met uw geest. De meeste plaatsen in de bijbel waar u het woord ‘hart’ zult lezen en zien, bedoelt de bijbel uw geest. En u zult opmerken dat u de leiding van de Heilige Geest ook bij uw hartstreek zult ervaren en uw gedachtenleven.

Uw hart kunt u beschermen door te geloven. Verplaats de oude en slechte, zondige gewoonten met de nieuwe, goede en rechtvaardige gewoonten in uw hart en gedachten. Bijvoorbeeld;in plaats van het roken van sigaretten neemt u een snoepje, een mint, een slokje water of een vrucht. Ik weet zeker dat u zult kiezen voor een vrucht! Deze wisseling is zo snel gegaan met uw gedachten en hart. Dus het kan. Verplaats een negatieve gedachte met een positieve gedachte en gevoel. In de plaats van de woorden “ik kan het niet”, de woorden “ik kan het wel”, opgrond van een tekst of uitgewerkt plan op papier. U kunt geloven. U wilt geloven. U zal moeten willen geloven. Klik de downloadknop om gratis verder te lezen. Voor uw bestellingen, klik op de gele contact us icon, rechts hier onder. Thank you.